+ ( 42/254 ) -
 
[02:38] <kv9\f00> shio kiuleam casa nu ma prinda
[02:38] <kv9\f00> sami puna doi
[02:38] <kv9\f00> ma scos odata la tabla
[02:39] <kv9\f00> shi ma intrebat carei valentza carbonului
[02:39] <kv9\f00> shi io fam
[02:39] <kv9\f00> c
[02:39] <kv9\f00> mmmmmmm
[02:39] <kv9\f00> doi?
[02:39] <kv9\f00> shi de atunci am sa shtiu toata viatsa ca ie PATRU
04 Jul 2003 at 2:41 AM